PENTA BATARYA STAND 9

CİNS MARKA MODEL BİRİM KATALOG SAYFA NO KDV HARİÇ KDV KDV DAHİL FİYAT
BATARYA PENTA 2595 OSMANLI MUSLUĞU ALTIN ADET 117 283,00 ₺ 18% 333,94 ₺
BATARYA PENTA 6617 TAHARET MUSLUĞU ADET 120 162,00 ₺ 18% 191,16 ₺
BATARYA PENTA 1317 MB ESNEK EVYE BATARYASI ADET 72 1.727,00 ₺ 18% 2.037,86 ₺
BATARYA PENTA K 1226 PERLATÜRLÜ UZUN MUSLUK ADET 118 145,00 ₺ 18% 171,10 ₺
BATARYA PENTA 6617 B TAHARET MUSLUĞU ADET 121 217,00 ₺ 18% 256,06 ₺
BATARYA PENTA 2593 OSMANLI MUSLUĞU ANTİK ADET 117 354,00 ₺ 18% 417,72 ₺
BATARYA PENTA 212 TAHARET VE ARA MUSLUĞU ADET 118 94,00 ₺ 18% 110,92 ₺
BATARYA PENTA 1327 SİPRALL EVYE BATARYASI ADET 72 2.314,00 ₺ 18% 2.730,52 ₺