PENTA AKSESUAR MEKAN 9

CİNS MARKA MODEL BİRİM KATALOG SAYFA NO KDV HARİÇ KDV KDV DAHİL FİYAT
AKSESUAR PENTA PN 4803 A YUVARLAK HAVLULUK ADET 136 321,00 ₺ 18% 378,78 ₺
AKSESUAR PENTA PN 4863 KLOZET FIRÇALIK ADET 137 338,00 ₺ 18% 398,84 ₺
AKSESUAR PENTA PN 4854 KATI SABUNLUK ADET 136 227,00 ₺ 18% 267,86 ₺
AKSESUAR PENTA PN 4860 TUVALET KAĞITLIK ADET 137 298,00 ₺ 18% 351,64 ₺
AKSESUAR PENTA PN 4856 DİŞ FIRÇALIK ADET 137 208,00 ₺ 18% 245,44 ₺
AKSESUAR PENTA PN 4803 YUVARLAK HAVLULUK ADET 136 250,00 ₺ 18% 295,00 ₺