PENTA AKSESUAR MEKAN 8

CİNS MARKA MODEL BİRİM KATALOG SAYFA NO KDV HARİÇ KDV KDV DAHİL FİYAT
AKSESUAR PENTA PAB3483 YUVARLAK HAVLULUK ADET 160 921,00 ₺ 18% 1.086,78 ₺
AKSESUAR PENTA PAB3484 KATI SABUNLUK ADET 160 649,00 ₺ 18% 765,82 ₺
AKSESUAR PENTA PAB3482 UZUN HAVLULUK ADET 160 1.057,00 ₺ 18% 1.247,26 ₺
AKSESUAR PENTA PAB3493 KLOZET FIRÇALIK ADET 163 1.218,00 ₺ 18% 1.437,24 ₺
AKSESUAR PENTA PAB3486 DİŞ FIRÇALIK ADET 160 667,00 ₺ 18% 787,06 ₺
AKSESUAR PENTA PAB3480 KAPAKLI TUVALET KAĞITLIK ADET 162 754,00 ₺ 18% 889,72 ₺
AKSESUAR PENTA PAB3488 ÇİFT ASKILIK ADET 162 464,00 ₺ 18% 547,52 ₺
AKSESUAR PENTA PAB3484A SIVI SABUNLUK ADET 161 710,00 ₺ 18% 837,80 ₺